gezelschap en ondersteuning

gezelschap en

ondersteuning

Het leven van mensen kan soms ineens veranderen bijvoorbeeld door het wegvallen van naasten, door ziekte of een beperking. Hierdoor kunnen ook allerlei sociale activiteiten verdwijnen en kan er een gevoel van eenzaamheid ontstaan. Bij De Trossel zijn er vrijwilligers die hebben aangegeven dat zij het fijn vinden om leuke activiteiten te ondernemen met mensen die daar om welke reden dan ook behoefte aan hebben. Denk dan bijvoorbeeld aan samen een middagje winkelen, een boek voorlezen of een spelletje doen.

De vrijwilligers van deze groep kunnen ook worden ingeschakeld om ondersteuning te bieden aan mantelzorgers. Als een partner of familielid in toenemende mate hulp nodig heeft is er vanuit de reguliere zorg hulp die geboden kan worden, denk daarbij aan lichamelijke, verpleegkundige, en huishoudelijke hulp. Toch komt er vaak nog heel veel zorg bij de mantelzorger terecht waardoor hij/ zij overbelast kan raken. De vrijwilliger van de Trossel kan dan uitkomst bieden. Samen met de dorpsondersteuner en/of de coördinator wordt gekeken welke hulp nodig is. Er wordt zorgvuldig gezocht naar een match tussen zorgvrager, mantelzorger en vrijwilliger. Deze hulp kan ervoor zorgen dat de mantelzorger bepaalde hobby’s kan blijven doen en extra tijd krijgt voor ontspanning.

De coördinator van deze vrijwilligersgroep is Marian Gerritsen. Heeft u een (hulp)vraag bel dan naar het nummer van De Trossel: 06 29820055‬

lees verder