Ons idee

een

dorpscoöperatie

In Schalkwijk en Tull in ‘t Waal is het initiatief ontstaan voor de oprichting van een Dorpscoöperatie. Deze coöperatie moet inwoners één loket bieden voor diverse diensten en welzijnsvoorzieningen. De projectgroep wilde het draagvlak voor een dergelijke coöperatie onder inwoners peilen: is er behoefte aan, zou men lid willen worden en naar welke diensten en voorzieningen is de meeste vraag?

Er is daarom een vragenlijst verspreid onder 1.100 adressen. Hierop kwamen 258 reacties. Uit te reacties blijkt dat het voor ruim negentig procent van de deelnemers aan het onderzoek belangrijk is om in het dorp te kunnen blijven wonen. Hiervoor zijn voorzieningen nodig. Driekwart van de respondenten vindt een Dorpscoöperatie, één loket voor diensten en welzijnsvoorzieningen, dan ook belangrijk. Een even groot aantal is bereid lid te worden van de Dorpscoöperatie.

lees verder

een

enquête?

De diensten en voorzieningen waar de meeste vraag naar is zijn een WMO-loket (genoemd door 46%) en een Dorpsondersteuner (36%). Ook hebben bewoners behoefte aan vervoer, bijvoorbeeld van en naar een arts of ziekenhuis (29%), maaltijdvoorzieningen aan huis (27%), koffie-ochtenden (27%) en fitness voor senioren (27%). En in iets mindere mate aan oppas of hulp in noodsituaties, hulp bij klussen of tuinonderhoud of hulp bij bijvoorbeeld computer/tablet/mobiele telefoon.

De vraag naar diensten is breed. Hiervoor zijn vrijwilligers nodig. In de vragenlijst werd daarom ook gevraagd of bewoners zich in willen zetten voor een Dorpscoöperatie, bijvoorbeeld door gastheer- of vrouw te zijn op een koffie-ochtend of door vervoer te verzorgen. In totaal gaven 115 van de 258 respondenten aan op een of andere manier bij te kunnen dragen aan de nodige voorzieningen en diensten, zoals met vervoer, inloopochtenden, wandelen, boodschappen doen, administratieve ondersteuning en voorlezen.

lees verder

samen-

gevat

Samenvattend is de conclusie dat het draagvlak voor het oprichten van een Dorpscoöperatie groot is.

.

lees verder

de naam:

de trossel

Trossel is tros, bundel staat in het boek van Piet Heijmink Liesert 'n Haonderik vol ruggemeters; Schalkwijks dialect Dat vonden wij een toepasselijke naam voor de bundeling van zorg en welzijn die wij in Schalkwijk aanbieden onder de naam De Trossel..

Het logo van De Trossel verbeeldt met zijn driehoek een gestileerde tros druiven. Binnen die trossel vinden de actviteiten plaats, de gekleurde balletjes. Met de naam erboven is duidelijk, dat het om De Trossel gaat.

lees verder